DOGODEK PO DOGODKU ČAS ZAME

Brezplačni mediacijski  pogovor

od torka, 9.2.  do petka 12. 2. 2021

od 18:00 do 19:30.

Odločite se za rešitev ->

Prijavite se na: info@za-me.si ali  040 805 354.