IZOBRAŽEVANJE

Ciljna skupina:

  • managerji in vodilni delavci….
  • vodje oddelkov, uradov, enot in organov
  • strokovni sodelavci v izobraževanju, vzgoji, sociali
  • vsi, ki delujete (sodelujete) z ljudmi

Cilji:

  • osvojitev  teoretične okvire mediacije
  • osvojitev uporabe mediacijskih veščine in  spretnosti ( mediacijskih orodji) v poklicnem delu
  • osvojitev veščin učinkovitega reševanja (uporabo) (obvladovanje) sporov in konfliktov v privatnem in poslovnem življenju
  • postati mediator, družinski mediator, šolski mediator, mediator v gospodarstvu

Pridobitev:

 • Potrdilo o uspešno zaključenem  mediacijskem usposabljanju
 • Možnost nadaljnjega usposabljanja na področju družinske, šolske in gospodarske mediacije
 • Naziv »mediator«, »družinski mediator«, »šolski mediator«, »mediator v gospodarstvu«; program je skladen s standardi izvajanja mediacijskih usposabljanj pri MEDIOS-u Združenju mediacijskih organizacij Slovenije

Kraj: Maribor

Izvajalci:

 • domači in gostujoči predavatelji – trenerji, mediatorji z večletno prakso izvajanj mediacij v Slo in tujini

Usposabljanje sestavljajo:

  • teoretični del temelji na osvajanju teoretičnih osnov in  temeljev mediacije
  • praktični del poteka ob razvijanju mediacijskih spretnosti in veščin v obliki iger vlog ( v obliki izkustvenega in praktičnega dela)
  • pri treningu (v praktičnem delu) udeleženci delajo v majhnih skupinah
  • zaključek usposabljanja je sestavljen iz teoretičnega dela in praktičnega preizkusa spretnosti

Metode dela

  • interaktivna predavanja
  • študije primeri iz lastne in tuje prakse
  • igre vlog
  • delo v skupinah in parih
  • snemanje s kamero izvajanja  mediacij
  • analize in diskusije posnetkov
  • učenje in vaje s pomočjo avdiovizionalnih sredstev