MEDIACIJA

       Pomagamo vam rešiti težave v poslovnem in zasebnem svetu:

    • S postavljanjem vprašanj mediator pomaga udeležencem k razjasnjevanju bistva nesporazuma.
    • Razumevanje nesporazuma pa omogoča skupno iskanje rešitev.
    • Ob upoštevanju dejstev in interesov obeh strani  pridemo do sprejemljivih rešitev.
  • Ne gre zato, da se ne bi znali pogovoriti, ampak zato, da je pogovor bolj kakovosten, da se udeleženci slišijo in razumejo ter najdejo skupno rešitev.
  • Spodbuja udeležence,da upoštevajo drug drugega, da iščejo rešitve,   ki so najbolj primerne za vsakega člana posebej ter prevzamejo odgovornost za predlagane rešitve.
  • Velika prednost mediacije so hitre in zadovoljive rešitve ter nizki stroški.
  • Predvsem pa prispeva k izboljšanju sodelovanja in odnosov med udeleženci, kar je bistvo v poslovnem in privatnem svetu.