OSNOVNO MEDIACIJSKO USPOSABLJANJE

Ciljna skupina:

  • managerji in vodilni delavci….
  • vodje oddelkov, uradov, enot in organov
  • strokovni sodelavci v izobraževanju, vzgoji, sociali
 • vsi, ki delujete (sodelujete) z ljudmi

Cilji:

  • osvojitev  teoretične okvire mediacije
  • osvojitev uporabe mediacijskih veščine in  spretnosti ( mediacijskih orodji) v poklicnem delu
  • osvojitev veščin učinkovitega reševanja (uporabo) (obvladovanje) sporov in konfliktov v privatnem in poslovnem življenju
 • postati mediator

Pridobitev:

 • Potrdilo o uspešno zaključenem osnovnem mediacijskem usposabljanju
 • Naziv »mediator« ,program je skladen s standardi izvajanja mediacijskih usposabljanj pri MEDIOS-u Združenju mediacijskih organizacij Slovenije

Možnost nadaljnjega usposabljanja na področju družinske, šolske in gospodarske mediacije.

Termini:  

 • 05. in 06.3.2021
 • 19. in 20.3.2021
 • 02. in 03.4.2021
 • 16. in 17.4.2021
 • 07. in 08.5.2021
 • 21. in 22.5.2021

Na srečanju je možen tudi dogovor o prilagojenem urniku izvedbe predavanj.

Kraj: Maribor

Izvajalci:

 • domači in gostujoči predavatelji – trenerji, mediatorji z večletno prakso izvajanj mediacij v Slo in tujini

Usposabljanje sestavljajo:

  • teoretični del temelji na osvajanju teoretičnih osnov in  temeljev mediacije
  • praktični del poteka ob razvijanju mediacijskih spretnosti in veščin v obliki iger vlog ( v obliki izkustvenega in praktičnega dela)
  • pri treningu (v praktičnem delu) udeleženci delajo v majhnih skupinah
 • zaključek usposabljanja je sestavljen iz teoretičnega dela in praktičnega preizkusa spretnosti

Program usposabljanja:

  • Konflikt
  • Vrste konfliktov
  • Mediacija
  • Vloga mediatorja
  • Potek mediacije
  • Faze mediacije
  • Jedro mediacije
  • Aktivno poslušanje
 • Zrcaljenje
  • Področja mediacije
  • Harvadsko načelo  
  • Povzemanje
  • Preverjanje
  • Ločeno srečanje
 • Postavljanje  vprašanj
  • Preokvirjanje
  • Testiranje realnosti
  • Mediacijski pristopi
  • Vrste mediacij
  • Začetne faze
  • Zaznavanje sogovornika
  • Zaznavanje procesa
  • Povečanje konflikta
  • Poglabljanje konflikta
  • Umirjanje
 • Zaključne faze
  • Pravne podlage mediacije
  • Evropski kodeks za mediatorje
  • Načela mediacije  
 • Mediacija na sodiščih

Metode dela

  • interaktivna predavanja
  • študije primeri iz lastne in tuje prakse
  • igre vlog
  • delo v skupinah in parih
  • snemanje s kamero izvajanja  mediacij
  • analize in diskusije posnetkov
 • učenje in vaje s pomočjo avdiovizionalnih sredstev

Cena

Redna cena 100 urnega Osnovnega usposabljanja je 990 eur.

Posebna ponudba za aktualno skupino: 630 eur/ na udeleženca.

Možnost  plačila v treh obrokih. Prvi obrok poravnate pred pričetkom predavanj.